Firma - świetne pozycje z KC

Logo
Zobacz moją stronę z Serią KC KPC stanowi doskonałą pomoc szczególnie na rzecz sędziów, aplikantów, adwokatów, prawników i wszystkich tych, dla jakich znajomość bieżących kodeksów prawa cywilnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Artykuły opatrzone hasłami, które praktycznie informują o treści przepisu, ułatwiają szybką orientację w kodeksie. Najważniejsze akty z obszaru prawa cywilnego. Szczegółowe informacje o zmianach, jakim ulegały pojedyncze przepisy. Stan prawny zważa ustawę z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego także niektórych innych ustaw. Zapraszam do zakupów

Offre:

Nom: Firma - świetne pozycje z KC
adresse: Biała 98-350, ul. Szarych Szeregów 96
: Dariusz Abakanowicz, Janusz Kaczorowska, Jerzy Bizoń, Walenty Czachowski, Julian Gawlik, Wacław Gierymski,


Date d'ajout: 25-06-2020